İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ

#

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ (Istanbul Arbitration Center – ISTAC)

 

İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC), bağımsız tarafsız ve özerk bir kurum olarak kurulmuş olup Türkiye’de yurtdışında ticari aktörlerin arasındaki uyuşmazlıkların çözümlenmesi için arabuluculuk ve tahkim işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. 2015 yılından beri tahkim ve arabuluculuk faaliyetlerini hem ulusal hem uluslararası alanda sürdürmektedir. Bu yıl Themis Court Simulations kapsamında değerlendirilecek olayda, alım-satım sözleşmesine dayanan ticari ilişki kapsamında sözleşmenin gerekli şartlarının yerine getirilmemiş olması sonucu gerçekleşen bir fesih ve tazminat talebi söz konusudur. Davalı taraf sözleşmenin yükümlülüklerinin layıkıyla yerine getirilmemesinden doğan sonuçlar için sorumluluk kabul etmemektedir.
Söz konusu uyuşmazlık kapsamında, usul ve esasa ilişkin hususlar tartışılacaktır.