İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ

#

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ (ISTAC)

 

İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC), bağımsız tarafsız ve özerk bir kurum olarak kurulmuş olup Türkiye'de yurtdışında ticari aktörlerin arasındaki uyuşmazlıkların çözümlenmesi için arabuluculuk ve tahkim işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. 2015 yılından beri tahkim ve arabuluculuk faaliyetlerini hem ulusal hem uluslararası alanda sürdürmektedir. Bu yıl Themis Mahkeme Simülasyonu konferansı kapsamında değerlendirilecek olayda, taraflar arasındaki uluslararası satım sözleşmesinin pandemiyi mücbir sebep göstererek gereği gibi ifa edilememesi konu alınmıştır. Davacı, fesih ve tazminat talep ederken; davalı taraf, sözleşmeden kaynaklı yükümlülüklerinin yerine getirilmemesinden doğan sonuçlar için sorumluluk kabul etmemektedir. Söz konusu uyuşmazlık kapsamında, usul ve esasa ilişkin hususlar tartışılacaktır.